OVER ONS

Wij zijn al vanaf 1997 in ZuidoostAzië. Onze kinderen Amy, Suzy en Jessy zijn hier geboren. Het leven is anders dan in Nederland, maar we voelen ons hier thuis en vooral geroepen. We werken samen met ons team richting het theeplukkers volk (is een beschermende naam), de lokale kerk en we hebben twee familiehuizen. In deze familiehuizen helpen we kinderen die 'alleen' zijn gelaten, omdat hun ouders niet voor hen kunnen (willen) zorgen of omdat de ouders overleden zijn. We zorgen met ons team voor een gezinssituatie, alleen met veel meer broers en zussen. In het veld werken we in afgelegen bergdorpen. Samen met de kerk bouwen we aan een fundament in het volbrachte werk van Jezus Christus.

Visie Wij zien een nieuwe generatie in Azië opgroeien die leeft vanuit het Evangelie van Jezus Christus. Een leven dat zich kenmerkt door een persoonlijke relatie met God dat zich uit in liefde, plezier en geluk. Wij zien levens veranderen door de Liefde van de Here God voor mensen.

Missie Het is onze missie om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Dit doen wij gericht naar een volk van 'theeplukkers'. Toen wij in 1997 begonnen, was dit volk nog niet bereikt met het evangelie.

Doel Rondom de visie en missie zijn een aantal werkgebieden; lokaal team, het veldwerk, familiehuizen en de samenwerking met de lokale kerk. Het is ons doel om mensen volwassen te maken in het werk, zodat zij zelfstandig de visie kunnen dragen.

Volg ons ook via Facebook

Stichting Asia’s New Generation is statutair gevestigd te Azoren 7, Amersfoort.

Azoren 7
3825 ZJ, Amersfoort
Netherlands

+31(0)6 48 26 00 25
info@angnews.nl
www.angnews.nl

Copyright © ANGNEWS.NL 2016 | KVK 24356061

Delen