Lieve vrienden en ondersteuners van Chris en Heleen Mak, 

Ruim 20 jaar geleden zijn Chris en Heleen richting China vertrokken. In hun hart een duidelijk woord en een opdracht om het De’ang volk in Zuidoost Azië te vertellen over de liefde van Jezus, Gods Woord te bedienen, christenen te onderwijzen en hen praktisch te helpen.

Nu zijn we in het jaar 2019. Chris en Heleen hebben inmiddels een gezin met drie mooie studerende meiden en een team van mensen om zich heen die meehelpen in de bediening. Zoals u waarschijnlijk weet is de situatie in China sterk veranderd wat hun werk er niet makkelijker op maakt. Wel zien we de trouw van onze Hemelse Vader die ons een geopende deur geeft!


Waarom schrijven wij u deze brief? Als bestuur zijn wij oprecht dankbaar voor zoveel trouwe steun door al deze jaren heen. Wellicht steunt u al vanaf het begin of nog maar recent. De reden van het schrijven van deze brief is dat er meer ondersteuning nodig is. Dit omdat het werk van Chris en Heleen Mak gegroeid is en daarnaast ook in hun gezin vanwege o.a. het onderwijs, er veel hoge kosten bijgekomen zijn. Ook is de situatie in China sterk veranderd en is de euro t.o.v. de yuan minder waard geworden. Als thuisfront en bestuur van de stichting willen wij hen hiermee helpen, zo ook via deze brief.

Wij zijn blij dat er door de jaren heen nieuwe ondersteuners bij gekomen zijn. Maar er zijn er ook om verschillende redenen gestopt. Wij willen u vragen als trouwe supportgroep, te willen overwegen hoe we samen dit prachtige zendingswerk van Chris en Heleen verder kunnen helpen en ondersteunen.


Uitbreiding van de supportgroep: Chris en Heleen hebben blijvend supporters nodig die om hen heen willen staan. Supporters die willen delen in de vreugde en moeite van het werk. Mensen die voor Chris en Heleen en dit zendingswerk willen bidden en hen financieel willen ondersteunen. Kent u mensen die het belangrijk vinden dat iedereen het Goede Nieuws van Jezus hoort? Vertel hen over het werk van Chris en Heleen, geef hen op voor de nieuwsbrief, moedig hen aan te bidden en te geven en help zo mee om deze vrienden groep uit te breiden.


Aanpassen van uw gift: Concreet is er € 1.250,-  per maand extra nodig om het zendingswerk blijvend te kunnen bekostigen. In vrijmoedigheid vragen wij u om een gedeelte daarvan voor uw rekening te nemen. Een maandelijkse gift zou enorm fijn zijn!


Wat gaan wij nog meer doen? In de tijd dat Chris en Heleen, de komende zomer, in Nederland zijn wordt er een middag georganiseerd waar u o.a. hen, de kinderen, mensen van het gebedsteam en het bestuur kunt ontmoeten. U hoort dan uit eerste hand hoe de situatie in China is. Vanwege de toegenomen overheidscontrole zijn we voorzichtiger geworden in de communicatie op de website en op sociale media en daarom is een ‘live’ ontmoeting van extra waarde.

De datum en plek van ontmoeting zal zijn op zondag 23 juni van 14:00 – 17:00 uur op
locatie “De Leilinden”, Peter v.d. Breemerweg 23 te Soest. We hopen u te mogen ontmoeten.


Verantwoording: Als stichting ANG faciliteren wij alleen het werk van Chris en Heleen Mak. Wij ondersteunen hen met praktische en administratieve taken, gebed en advies. Ook helpen wij als de familie met verlof komt. Met elkaar zijn wij onderdeel van de opdracht en helpen wij bij het verspreiden van de Liefde van God in deze wereld. Wij ervaren soms best zorgen over hoe ze dit alles kunnen blijven doen met alle boven genoemde veranderingen. Het is daarom met die reden dat wij u deze speciale brief toesturen. Stichting ANG is een goedgekeurde ANBI-stichting, daardoor zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Mocht u ideeën hebben hoe u, uw kerk en uw vrienden zouden kunnen helpen, laat het ons alstublieft weten door een bericht te sturen naar: hans.brinkhuis@gmail.com


Chris en Heleen zijn dankbaar met elke vorm van betrokkenheid. 
Wenst u contact over deze brief dan kan dat via Hans Brinkhuis op gebruikmakend van zijn mailadres hans.brinkhuis@gmail.com 


Met hartelijke groet, mede namens Chris en Heleen,
Thuisfrontteam/Bestuur stichting ANG

Ernst-Ariaan van der Giessen
voorzitter

Copyright © ANGNEWS.NL 2018 | KVK 24356061

Delen

Webdesign: Web Made Easy