Uw steun doet stralen

Financiële verantwoording

De Stichting Asia's New Generation is een zgn. ANBI stichting. Daardoor zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Financiën 2017: Voorziening en dankbaarheid
Als bestuur van de stichting ANG bedanken wij u hartelijk voor uw steun.
De komende weken controleert de accountant de administratie. De jaarcijfers zullen daarna op de website gepubliceerd worden.
In 2017 is, ook financieel gezien, weer bijzonder voorzien. Het was een ‘verlofjaar’. Eens in de twee jaar komt het gezin Mak naar Nederland. Deze keer 5 maanden, o.a. vanwege de scholing van de kinderen. Mede dankzij een collecte in de thuisgemeente konden de extra kosten voor verlof en scholing worden betaald.
Wij zijn dankbaar dat er steeds voorziening is; inmiddels al meer dan 20 jaar.
Sommigen ondersteunen Chris en Heleen al 20 jaar, anderen hebben in 2017 voor het eerst een gift gegeven. Wij zijn dankbaar voor iedereen die dit zendingswerk in China en Myanmar ondersteunt. Zonder financiele- en gebedsondersteuning kunnen zij dit werk niet doen.

Belasting; extra aftrek mogelijk
Voor de belastingaangifte is het niet nodig om een overzicht van ons te ontvangen met het totaalbedrag van uw giften. Uw bankafschrift is daarvoor voldoende. Mocht u toch een bewijs willen ontvangen, laat het dan s.v.p. weten (info@angnews.nl). Graag dan uiteraard met vermelding van uw naam, adres én IBAN-nummer. Wij sturen u dan een overzicht. Voor ‘gewone’ giften gelden regels voor belastingaftrek, zoals een drempelwaarde en een maximumbedrag.

Bij periodieke giften ligt dat anders. Die zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Er is sprake van een periodieke gift als er die van te voren in een overeenkomst voor (minstens) 5 jaar is vastgelegd. Wij hebben hiervoor een modelovereenkomst beschikbaar. Wanneer u ons een e-mail stuurt (info@angnews.nl) of belt op 06-12550873 (Kars Siepel) dan regelen wij dat u de overeenkomst opgestuurd krijgt.
Een periodieke gift kan gegeven worden zonder dat een notariele akte nodig is.

Copyright © ANGNEWS.NL 2018 | KVK 24356061

Delen

Webdesign: Web Made Easy