Bezetting en uitvoering

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. Zij hebben zich als vrijwilliger beschikbaar gesteld.

De bestuursleden:
Ernst-Ariaan van der Giessen (voorzitter)
Kars Siepel (penningmeester)
Jessica Kirchner (secretariaat)
Hans Brinkhuis (bestuurslid)

Stichting ANG Nederland heeft geen betaalde personeelsleden in dienst.
De werkzaamhedenworden uitgevoerd door vrijwilligers.

Copyright © ANGNEWS.NL 2018 | KVK 24356061

Delen

Webdesign: Web Made Easy