Beleid stichting ANG 2016 - 2019

Samen met onze stichting Asia's New Generation in Nederland zetten we ons de komende jaren in om het werk professioneel te kunnen blijven ondersteunen en de lokale teams meer en meer zelfstandig te laten draaien. Hierin willen we ook zoeken naar financiele zelfstandigheid in diverse vormen van "tent-making". Daarnaast willen we onze achterban uitbouwen zodat er een gezonde financiele en geestelijk fundament blijft bestaan.

De werkgebieden van de stichting zijn (1) zorgdragen voor een blijvend gezond sociaal klimaat voor de familie Mak en haar achterban, (2) zorgdragen voor een gezonde geestelijke basis in samenwerking met de thuisgemeente, (3) zorgdragen voor een gezond financieel faciliterend klimaat waardoor het werk doorgang kan blijven vinden en (4) zorgdragen voor een juiste en adequate communicatie met achterban.

Wilt u meedoen en ons ondersteunen? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen meehelpen met acties, communicatie en presentaties in hun kerken.

Copyright © ANGNEWS.NL 2018 | KVK 24356061

Delen

Webdesign: Web Made Easy