Ontstaan

Stichting Asia's New Generation (ANG) komt voort uit het initiatief van Chris en Heleen Mak om in Zuidoost Azië te gaan wonen, om vandaar uit te kunnen werken onder verschillende kansarme volken. Gedreven vanuit een Christelijke levensovertuiging groeide het verlangen om meer wezenlijke, structurele en praktische hulp te kunnen bieden aan deze volken.

Door verdere professionalisering en groei van het werk werd begin 2004 besloten, om dit werk in Nederland onder te brengen in de stichting ANG. Wij hebben voor u twee videos gemaakt. Deze kunt u delen in uw gemeente en onder uw vrienden. Ze geven inzicht in het hart van God voor de mensen in Zuidoost Azië.

Klik op de afbeeldingen om de videos te starten. 

"Ga dan heen en verkondig het goede nieuws aan alle volken. Het goede nieuws dat God zich heeft verzoend met iedereen. Wie dit gelooft zal het eeuwige leven hebben."

Copyright © ANGNEWS.NL 2018 | KVK 24356061

Delen

Webdesign: Web Made Easy